rumělka, šarlatový, jasně červený, krvavě červený
朱
Čtení:
shu, ake, a, aka, aki, su
Hlavní radikál: 木 (75) Radikály:
Tahy: 6 Džójó: 8 JIS: 15467
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
朱色 shuiro rumelkamix