styl, slavnost, obřad, funkce, metoda, systém, způsob, vyjadřování
式
Čtení:
shiki, nori
Hlavní radikál: 弋 (56) Radikály:
Tahy: 6 Džójó: 3 JIS: 15408
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
株式会社 kabushikikaisha akciová společnostshigoto
二項方程式 nikouhouteishiki binomická rovnicemath
式典 shikiten ceremoniemix
微分方程式 bibunhouteishiki diferenciální rovnicemath
実験式 jikkenshiki empirický vzorecmath
形式 keishiki forma, formalita, tvar; metoda; matematický výrazmath
化学方程式 kagakuhouteishiki chemická rovnicekagaku, math
積分方程式 sekibunhouteishiki integrální rovnicemath
日本式 nihonshiki japonský stylmix
電子式宅上計算機 denshi shikitaku joukeisanki kalkulačkadenki
二次方程式 nijihouteishiki kvadratická rovnicemath
線型方程式 senkeihouteishiki lineární rovnicemath
一次方程式 ichijihouteishiki lineární rovnicemath
~式 ~shiki metoda, systémjlpt4
最新式 saishinshiki nejnovější stylmix
非公式 hikoushiki neoficiálnímix
不等式 futoushiki nerovnicemath
日本電信電話株式会社 nippondenshindenwakabushikigaisha NTT, Japonská telegrafní a telefonní společnostnamae
儀式 gishiki obřad, rituálkami
常微分方程式 joubibunhouteishiki obyčejná diferenciální rovnicemath
正式 seishiki oficiální, formálnímix
偏微分方程式 henbibunhouteishiki parciální diferenciální rovnicemath
葬式 soushiki pohřebmix
多項式 takoushiki polynommath
卒業式 sotsugyoushiki promocegakkou
書式 shoshiki předepsaná formaleda1
方程式 houteishiki rovnicemath
運動方程式 undouhouteishiki rovnice pohybumath
成人式 seijinshiki slavnost dosažení dospělostinamae
成年式 seinenshiki slavnost dosažení dospělostinamae
入学式 nyuugakushiki slavnosti při přijímání nových studentůmix
様式 youshiki stylmix
結婚式 kekkonshiki svatební obřadai
磁気浮上式鉄道 jikifujoushikitetsudou vlak na magnetickém polštářimix
波動方程式 hadouhouteishiki vlnová rovnicemath
公式 koushiki vzorecmath
数式 suushiki vzorec (mat.)mix
西洋式 seiyoushiki západní stylmix