zastavit, přestat
止
Čtení:
shi, to.maru, -do.mari, to.meru, -to.meru, -do.me, todo.meru, todo.me, todo.maru, ya.meru, ya.mu, -ya.mu, yo.su, -sa.su, -sa.shi, dome
Hlavní radikál: 止 (77) Radikály:
Varianta Z:
Tahy: 4 Džójó: 2 JIS: 15199
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
止す yosu nedodělat, přestatgodan, verb, vtrans
中止 chuushi přerušení, zastaveníleda1
笑止 shoushi směšný, nesmyslný, absurdnímix
口止めする kuchidomesuru umlčetleda1, suru, verb
痛み止め itamidome utišovač bolestibyouki
通行止め tsuukoudome uzavřená cesta, dopravní uzavírkaleda1, ryokou
立入禁止 tachiirikinshi vstup zakázánmix
泣き止む nakiyamu vybrečet se, přestat brečetgodan, verb
禁止 kinshi zákazjlpt3, leda1
駐車禁止 chuushakinshi zákaz parkovánímix
発売禁止 hatsubaikinshi zákaz prodejemix
歯止め hadome zarážka, brzdasuru
止める yameru zastavit (něco)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
止める tomeru zastavit něcoichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
立ち止まる tachidomaru zastavit se (náhle)godan, leda1, verb
止まる tomaru zastavit se, státgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
止む yamu zastavit, přestat, být pogodan, jlpt4, verb, vintrans
静止 seishi zklidnění, spočinutíleda1
廃止 haishi zrušenísuru
実験の失敗で、計画は中止になった。 jikken no shippai de,keikaku ha chuushi ni natta. Kvůli neúspěšnému pokusu plán v průběhu selhal.mix
しばらくここに車を止めさせていただけませんか。 shibaraku koko ni kuruma wo tomesasete itadakemasenka. Nechal byste mě tu na chvíli zaparkovat auto?mix
暖房を止める。 danbou wo tomeru. Vypnout topení.mix