kvést, květ
咲
Čtení:
shou, sa.ku, -zaki, sa, saki
Hlavní radikál: 口 (30) Radikály:
Varianta Z:
Tahy: 9 Džójó: 8 JIS: 14953
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka