císařovna, královna, po, za, zpátky, později
后
Čtení:
kou, go, kisaki
Hlavní radikál: 口 (30) Radikály:
Tradiční: � nejaponský znak
Zjednodušený:
Tahy: 6 Džójó: 6 JIS: 14625
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka