sirotek, sám
孤
Čtení:
ko
Hlavní radikál: 子 (39) Radikály:
Tahy: 9 Džójó: 8 JIS: 14409
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
孤独 kodoku samotaemo
孤児 koji sirotekmix