říct
言
Čtení:
ゲン, ゴン, い.う, こと, とき
Hlavní radikál: 言 (149) Radikály:
Varianta Z: 訁 nejaponský znak
Tahy: 7 Džójó: 2 JIS: 14400
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
如何言う どういう (uk) somehow, how, in what way, why, what kind ofmix
宣言 せんげん declaration, proclamation, announcementsuru
方言 ほうげん dialekt, nářečíbunpou, leda1
言語 げんご jazyk, řečbunpou, leda1
早口言葉 はやくちことば jazykolamleda1
一言 ひとこと jedno slovo, pár slov (stručný proslov)leda1
狂言 きょうげん kjógen, japonské divadlomix
片言 かたこと lámaný (jazyk)bunpou
言語学者 げんごがくしゃ lingvista, jazykovědecbunpou
言語学 げんごがく lingvistikabunpou, leda1
独り言 ひとりごと monolog, samomluvaleda1
名言 めいげん moudrá slova mix
無言の むごん の nemluvnýmix
非言語 ひ げんご neverbálnímix
失言 しつげん nevhodné vyjádřenísuru
言外 げんがい nevyjádřený, implicitnímix
言い返す いいかえす odpovídat, odpovědět, reagovatgodan, verb, vtrans
序言 じょげん předmluvamix
緒言 しょげん předmluva (knihy)mix
予言 よげん předpověď, proroctvíadj, leda1, suru
助言 じょげん radasuru
言及 げんきゅう reference, narážkasuru
色々な言葉 いろいろ な ことば různá slovíčkamix
言う いう říkat, říct, mluvitgodan, jlpt5, leda1, verb
褒め言葉 ほめことば slova chvály, komplimentmix
言葉 ことば slovo, věta, jazyk, řečjlpt5, leda1
滑稽な言葉 こっけい な ことば srandovní slovamix
言い難い いいがたい těžko říctadj
言い伝え いいつたえ tradice, legendamix
あっと言う間 あっというま v mžiku, než bys řekl švecjlpt3
言い訳 いいわけ výmluvasuru
発言 はつげん výrok, prohlášení, projevleda1
他言する たごんする vyzradit (tajemství)leda1, suru, verb
伝言 でんごん vzkaz, sděleníjlpt3, leda1
遺言 いげん; いごん; ゆいごん závěťsuru
nemať čo povedaťgodan, verb
Aha. Tak zatím, řekl vlk a zmizel v lese.akazukinchan
Červená karkula se nebála a jasně vlkovi odpověděla.akazukinchan
Děláš si starosti, co řeknou sousedi?mix
Jednoho dne maminka upekla koláč, koupila víno, všechno dala do košíku a Červené Karkulce řekla.akazukinchan
Mám žízeň. Musím se napít vody, řekl vlk.akazukinchan
Místu, kde teplá voda uniká na povrch, se říká „horký pramen“ (onsen).onsen
Myslím, že řekl, že půjde.mix
Naschvál to neřeknu.mix
じょうし
えんりょ
して、
じぶん
いけん
えなかった。
Ostýchal jsem se před nadřízeným a nedokázal jsem říct vlastní názor.mix
Premiér řekl, že peníze nestačí.mix
Říká se, že Praha je stověžaté město.mix
つくえ
みぎがわ
せて
くだ
さいと
せんせい
われました。
Srovnejte ty stoly napravo, řekl učitel.mix
Staří lidé říkají, že kdo jí dýni o zimním slunovratu, bude dlouho žít.baka
Šéf oddělení řekl, že tato porada je mrhání časem.shigoto
Teplá voda se nazývá „ju“.onsen
にほん
かいしゃ
はたら
きやすいですが、
わたし
せんせい
だいがく
べんきょう
したほうがいいと
いました。
V japonské firmě se lehce pracuje, ale můj učitel mi říkal, že mám studovat na vysoké škole.mix
Vysvětlil jsem slečně Karině význam slova.mix
Zajíc na to nedokázal nic odpovědět.usagitokame
Zajíc řekl želvě.usagitokame
Želva, která dosáhla cíle první, se otočila k zajíci a řekla mu.usagitokame