ukvapený, nepřístupná místa, nedobytná pozice, strmé místo, bystré oči
険
Čtení:
ken, kewa.shii
Hlavní radikál: 阜 (170) Radikály:
Varianta Z:
Tahy: 11 Džójó: 5 JIS: 14385
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
冒険 bouken dobrodružství, riskantní podnikmix
危険 kiken nebezpečíjlpt4
失業保険 shitsugyouhoken pojištění proti ztrátě zaměstnáníshigoto
保険 hoken pojištění, zárukamix
国民皆保険 kokuminkaihoken všeobecné zdravotní pojištěnímix
健康保険 kenkouhoken zdravotní pojištěníbyouki