model, tvar, styl
形
Čtení:
kei, gyou, kata, -gata, katachi, nari, chi
Hlavní radikál: 彡 (59) Radikály:
Tahy: 7 Džójó: 2 JIS: 14145
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
未来形 miraikei budoucí tvarbunpou
正方形 seihoukei čtverecleda1, math
形見 katami dárek na památkumix
形式 keishiki forma, formalita, tvar; metoda; matematický výrazmath
katachi forma, tvarjlpt4, math
象形 shoukei hieroglyfymix
形容詞幹 keiyoushikan kořen slovabunpou
円形 enkei kruh, kololeda1, math
円形の enkeino kruhovýadj, leda1
線形関数 senkeikansuu lineární funkcemath
過去形 kakokei minulý čas (slovesa)bunpou
形態論 keitairon morfologiemix
長方形 chouhoukei obdélníkmath
長方形の chouhoukeino obdélníkovýadj, math
弓形 yumigata obloukleda1
楕円形な daenkeina oválnýadj
人形 ningyou panenka, loutkaleda1
印形 ingyou pečeťmix
固形 kokei pevný (skupenství)mix
多辺形 tahenkei polygonmix
角形 kakukei polygon, japonská dopisní obálkamix
可能形 kanoukei potenciál (slovesa)bunpou
山形県 yamagataken prefektura Jamagatanamae
形容詞 keiyoushi přídavné jméno pravé (i)bunpou
た形 takei přípona "-ta"mix
等辺三角形 touhensankakukei rovnoramenný trojúhelníkmix
正三角形 seisankakkei rovnostranný trojúhelníkmath
命令形 meireikei rozkazovací způsobbunpou
辞書形 jishokei slovníková formabunpou
六角形 rokkakkei šestiúhelníkmath
変形 henkei transformace,variacesuru
三角形 sankakkei trojúhelník (tvar)math
三角形の sankakkeino trojúhelníkovitýadj, math
図形 zukei tvarmix
髪形 kamigata účeshito
蝋人形 rouningyou vosková figurínamix
形相 gyousou; keisou výraz, vzezření, naštvaný výrazmix
否定形 hiteikei záporný tvarmix
形容詞には2種類ある。 keiyoushi ni ha 2shurui aru. Přídavných jmen jsou 2 druhy.mix
三角形の内角のはπである。 sankakukei no naikaku noha π dearu. Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je π.math
正方形の全ての角度は直角である。 seihoukei no subete no kakudo ha chokkaku dearu. Všechny úhly ve čtverci jsou pravé.math