instrukce, japonské čtení znaku, vysvětlení, význam, číst
訓
Čtení:
kun, kin, oshi.eru, yo.mu, kun.zuru, ku, kuni, kuno, satoshi, nori, fumi
Hlavní radikál: 言 (149) Radikály:
Zjednodušený: 训 nejaponský znak
Tahy: 10 Džójó: 4 JIS: 14129
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
音訓 onkun kanji readingsmix
特訓 tokkun special training, intensive training, crash coursesuru
訓練 kunren cvičenísuru
訓読み kun'yomi japonské čtení znakuleda1