výzkum, studie
究
Čtení:
kyuu, ku, kiwa.meru, kyu
Hlavní radikál: 穴 (116) Radikály:
Tahy: 7 Džójó: 3 JIS: 13670
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
研究開発所 kenkyuukaihatsusho centrum výzkumu a vývojeshigoto
究極 kyuukyoku konečný, ultimátní, extrémnímix
研究 kenkyuu studium, výzkumjlpt3, jlpt4
研究室 kenkyuushitsu studovna, laboratořjlpt4
研究者 kenkyuusha vědecký pracovníkshigoto
研究所 kenkyuujo výzkumný ústavall, gakkou, shigoto