autor, účet, příběh
記
Čtení:
ki, shiru.su, nori
Hlavní radikál: 言 (149) Radikály:
Zjednodušený: 记 nejaponský znak
Tahy: 10 Džójó: 2 JIS: 13613
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
伝記 denki biografie, životopismix
記事 kiji článek (v tisku), textjlpt3, leda1
雑誌記事 zasshikiji článek v časopisemix
日記 nikki deníkjlpt4, leda1
プラス記号 purasukigou kladné znaménkomath
暗記する ankisuru naučit se zpamětisuru, verb
新聞記事 shinbunkiji novinový článekmix
絵日記 enikki obrázkový deníkmix
表記 hyouki psaní (něčeho), sdělení adresy, deklaracesuru
筆記 hikki psátsuru
記者 kisha reportér, novinář, korespondentadj, leda1
書記 shoki úředník, sekretářleda1, shigoto
記入 kinyuu vyplnitsuru
記念日 kinenbi výročí, svátek, památný denmix
記念 kinen vzpomínkasuru
記憶 kioku vzpomínka, připomenutí sisuru
暗記 anki zapamatovat sisuru
記入 kinyuu zápis, záznamleda1
マイナス記号 mainasukigou záporné znaménkomath
記入する kinyuusuru zapsat (se), zaznamenatleda1, suru, verb
記す shirusu zapsat, poznamenat sigodan, verb
記載 kisai záznamsuru
記録 kiroku záznam, zápis, protokol, rekordjlpt3
古事記 kojiki Záznamy dávných událostí (Kodžiki)mix
記号 kigou značka, symboladj, leda1
この記事によると、日本に住む外国人が増えているそうです。 kono kiji niyoruto,nihon ni sumu gaikokujin ga fueteiru sou desu. Podle toho článku prý roste počet cizinců žijících v Japonsku.mix
この記事は新聞に載せています。 kono kiji ha shinbun ni noseteimasu. Tento článek je (otištěn) v novinách.mix
この店は昨日、開店以来最高の売り上げを記録した。 kono mise ha kinou,kaiten irai saikou no uriage wo kiroku shita. Včera měl tento obchod rekorní prodej od svého založení.mix
書類に生年月日を記入する。 shorui ni seinengappi wo kinyuu suru. Zapsat datum narození do dokumentu.mix