dokonalý, dokončení, dodělání
完
Čtení:
kan
Hlavní radikál: 宀 (40) Radikály:
Tahy: 7 Džójó: 4 JIS: 13360
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
完全犯罪 kanzenhanzai dokonalý zločinmix
完全(な) kanzen(na) dokonalý, perfektníadj, leda1
完了体 kanryoutai dokonavý vidmix
完結 kanketsu dokončení (série)suru
完成 kansei dokončení, zkompletováníjlpt3, suru
完成する kanseisuru dokončitmix
完了 kanryou dokončitsuru
相互補完的 sougohokanteki doplňkovýmix
不完全 fukanzen nedokonalý, vadný, špatnýmix
未完 mikan nedokončenýmix
完全主義 kanzenshugi perfekcionismusmix
完全主義者 kanzenshugisha perfekcionista, puntičkářmix
完璧 kanpeki perfektnímix
完全 kanzen úplnost, kompletnostjlpt3
完全な kanzen na úplný, kompletníjlpt3
完成した製品を検査した。 kansei shita seihin wo kensa shita. Prověřil jsem dokončený výrobek.mix