kontrastovat, srovnávat
較
Čtení:
kaku, kou, kura.beru
Hlavní radikál: 車 (159) Radikály:
Zjednodušený: 较 nejaponský znak
Tahy: 13 Džójó: 8 JIS: 13139
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
比較 hikaku porovnánísuru
比較的 hikakuteki srovnávacímix