poškození, zranění
害
Čtení:
gai
Hlavní radikál: 宀 (40) Radikály:
Tahy: 10 Džójó: 4 JIS: 13106
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
身体障害者手帳 shintaishougaishatechou certifikát telěsného postiženímix
災害 saigai neštěstí, katastrofashizen, tenki
被害 higai škoda, poškozeníjlpt3
弊害 heigai škodlivé účinkymix
加害者 kagaisha viník, pachatelmix
公害 kougai znečištění životního prostředímix