mol
蛾
Čtení:
gi, ga, himushi
Hlavní radikál: 虫 (142) Radikály:
Tahy: 13 JIS: 12907
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
ga moldoubutsu