přehánět, překročit, přesahovat, chyba
過
Čtení:
ka, su.giru, -su.giru, -su.gi, su.gosu, ayama.tsu, ayama.chi
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály:
Zjednodušený: 过 nejaponský znak
Tahy: 12 Džójó: 5 JIS: 12897
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
過失 kashitsu chyba, omylmix
過ち ayamachi chyba, zločinmix
過去 kako minulosttoki
過去形 kakokei minulý čas (slovesa)bunpou
飲み過ぎ nomisugi nadměrné pití, moc pítmix
看過 kanka opomenoutsuru
昼過ぎ hirusugi po obědě,brzy odpolednetoki
経過 keika pokrok, přechodsuru
通過 tsuuka projetsuru
過程 katei průběhmix
過渡期 katoki přechodné obdobímix
過ぎる sugiru překročit, přejít přes limit, příliš mnoho, jet kolem, míjetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
過多 kata příliš hodněmix
過度の kado no přílišnýmix
通過駅 tsuukaeki stanice, kterou vlak projíždíryokou
過ごす sugosu strávit (čas), trávit (čas)godan, jlpt3, verb, vtrans
寝過ごす nesugosu zaspatgodan, verb