baggage, shoulder-pole load, bear (a burden), shoulder (a gun), load, cargo, freight
荷
Čítanie:
ka, ni, hasu, ri
Hlavný radikál: 艸 (140) Radikály:
Ťahy: 10 Džójó: 3 JIS kód: 12889
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
荷物 nimotsu zavazadlajlpt5
稲荷 inari Inari, bůh nebo bohyně plodnosti a rýžekami
荷作り nidukuri (za-) balitsuru
重荷 omoni; juuka břemenomix
荷物は明日届くはずです。 nimotsu ha ashita todoku hazu desu. Zavazadla by měla dorazit zítra.mix
この荷物を一人で運んだんですか。いいえ、友達に手伝ってもらいました。 kono nimotsu wo hitori de hakondan desu ka.iie,tomodachi ni tetsudatte moraimashita. Ta zavazadla jste přenesl sám? Ne, kamarád mi pomohl.mix
ここに荷物を置かせていただけませんか。 koko ni nimotsu wo okasete itadakemasen ka. Nechal byste mě to zavazadlo položit zde?mix
席を離れた人の荷物の番をする。 seki wo hanareta hito no nimotsu no ban wo suru. Dávat pozor na zavazadlo člověka, který opustil místo.mix
この荷物をトラックに載せてください kononimotsuwotorakkuninosetekudasai Naložte tento náklad na kamión.