strom s dvěma větvemi
禾
Čtení:
ka, ine, nogi, nogihen
Hlavní radikál: 禾 (115) Radikály:
Tahy: 5 JIS: 12883
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka