volný čas, odpočinek, volno, čas
暇
Čtení:
ka, hima, itoma
Hlavní radikál: 日 (72) Radikály:
Tahy: 13 Džójó: 8 JIS: 12875
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
休暇 kyuuka dovolenáshigoto
暇潰し himatsubushi krácení volné chvílemix
有給休暇 yuukyuukyuuka placená dovolenáshigoto
余暇 yoka volný časmix
hima volný čas, volnojlpt5