vzdálený, daleko
遠
Čtení:
en, on, too.i, o, oni, do, doo
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály:
Zjednodušený: 远 nejaponský znak
Varianta Z: 逺 nejaponský znak
Tahy: 13 Džójó: 2 JIS: 12659
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
遠方 enpou daleké místomix
遠く tooku dalekojlpt4
望遠鏡 bouenkyou dalekohledmix
遠い tooi dalekýadj, jlpt5
遠心力 enshinryoku odstředivá sílamix
遠回り toomawari oklikaleda1
遠慮 enryo ostych, sdrženlivost, takt, diskrétnostjlpt3, suru
遠慮する enryosuru váhat, zdržet se (něčeho)jlpt4, suru, verb
永遠 eien věčnostmix
敬遠 keien vyhýbat se ze zdvořilostisuru
遠足 ensoku výletleda1, ryokou
遠縁 tooen vzdálený příbuznýkazoku
遠くから tookukara z dálkymix
遠慮しないで食べてください。 enryo shinaide tabete kudasai. Neostýchejte se a jezte.mix
上司に遠慮して、自分の意見が言えなかった。 joushi ni enryo shite , jibun no iken ga ie nakatta . Ostýchal jsem se před nadřízeným a nedokázal jsem říct vlastní názor.mix
ここではたばこはご遠慮下さい。 koko de ha tabako ha goenryo kudasa i. Zde se prosím zdržte kouření.mix