unavený z, ukojit, nuda
厭
Čtení:
en, on, an, ou, yuu, you, iya, a.kiru, ito.u, osa.eru
Hlavní radikál: 厂 (27) Radikály:
Zjednodušený: 厌 nejaponský znak
Tahy: 14 JIS: 12638
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
厭やらしい iyarashii nepříjemný, nechutný, odpudivý, nevhodný, adj