stín, obrys
影
Čtení:
ei, kage
Hlavní radikál: 彡 (59) Radikály:
Tahy: 15 Džójó: 8 JIS: 12614
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
黒御影 kuromikage černá žulakagaku
撮影所 satsueijo filmové studiomix
撮影者 satsueisha fotografmix
撮影 satsuei fotografování, focenísuru
造影剤 zoueizai kontrastní médiumbyouki
月影 getsuei; tsukikage měsíční světlomix
投影 touei projekcesuru
レントゲン撮影機 rentogensatsueiki rentgen (zařízení)byouki
影像 eizou silueta, obrysmix
陰影 in'ei stín, melancholieemo
kage stín, obraz, světlomix
星影 hoshikage svit hvězd, světlo hvězdmix
悪影響 akueikyou špatný vlivmix
面影 omokage tvář, vzhledmix
影響 eikyou vlivjlpt3
御影石 mikageishi žula, granitkagaku