rým, elegance, tón
韻
Čtení:
in
Hlavní radikál: 音 (180) Radikály:
Zjednodušený:
Tahy: 19 Džójó: 8 JIS: 12580
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
音韻学 on'ingaku fonetikabunpou
押韻 ouin rýmsuru