pobřeží, pláž
磯
Čtení:
ki, iso, shi, so
Hlavní radikál: 石 (112) Radikály:
Zjednodušený: 矶 nejaponský znak
Tahy: 17 Džójó: 9 JIS: 12395
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
磯巾着 isoginchaku sasankadoubutsu
磯鴫 isoshigi vodoušdoubutsu