Zhrnutie dôležitých alebo menej zrejmých funkcií slovníku. Niesú tu popísané úplne všetky, pretože je väčšina lahko pochopitelná pri bežnom používaní ^.^

Horná lišta (neprihlásený užívateľ)

help


Horná lišta pre neprihláseného užívatela má následujúce funkcie:

 1. Pole pre užívateľské meno, pokial máte už účet založený.

 2. Pole pre vloženie hesla.

 3. Vstup do registračného formuláru pre tých, čo si ešte len chcú založiť úcet.

 4. Volba prepisu japonského textu.
  CZ = český prepis
  EN = anglický prepis
  あ= kana

  Toto nastavenie sa týka iba neprihlásených užívateľov. Prihlásení užívatelia si prepis môžu nastaviť vo svojom profile.

 5. Nastavenie jazyka stránok. Užívateľske prostredie stránok sa prepne do zvoleného jazyka spolu s prekladmi znakov, slov a viet (samozrejme ak sú v tomto jazyku dostupné, inak sa zobrazia v prvom dostupnom jazyku).

  Toto nastavenie se týka iba neprihlásených užívateľov. Prihlásení užívatelia si jazyk stránok môžu nastaviť vo svojom profile.

Horná lišta (prihlásený užívateľ)

help


Horná lišta pre prihláseného užívateľa má následujúce funkcie:

 1. Návrat na domovskú stránku.

 2. Meno prihláseného užívateľa. Odkaz smeruje na editáciu profilu, kde sa dajú zmeniť údaje vyplnené pri registrácii a zobraziť obrázok do podpisu na fórach.

 3. Odhlásenie.

 4. Naučené znaky vo forme grafov a rôzne detailných zoznamov.Nachádza sa tu aj možnosť výpisu slovíčok zložených so znakov, ktoré už viete prečítať, a hromadné pridávanie slovíčok do databázy.

 5. Pole pre rýchle vyhľadávanie v kandži a kane dostupné kedykoľvek.

Vyhľadávanie

help


Vyhľadávanie znakov, slovíčok a viet:

 1. Pole pro zapísanie hľadaného výrazu.

 2. Volba typu hľadania:
  KANDŽI: Vložte jeden alebo viac znakov. Text bude rezdelený a výsledky zobrazené jednotlivo. Zároveň sa zobrazia aj slovíčka a vety obsahujúce zadané znaky (v danom poradí).
  KANA: Vložte japonské slovo zapísané v hiragane, katakane alebo anglickom prepise do latinky. Vyhľadávať sa bude jednak v čítaní znakov a tiež v slovíčkach a viet.
  RADIKÁLY: Vložte jeden nebo viac radikálov, ktorých zoznam by sa mal zobraziť automaticky. Zobrazené budú znaky obsahujúce všetky zadané radikály zároven.
  CZ/EN/SK: Vložte jedno slovo vo zvolenom jazyku. Český a slovenský slovník zatiaľ obsahuje málo položiek, preto je dobré hľadať skôr v angličtine. Při hľadaní záleží na diakritike!

 3. Počet ťahov hľadaného znaku. U všetkých typov hľadaní môžete dodatočne zadať počet ťahov znaku.

 4. Upresnenie školného ročníku. Hľadanie môžete tiež upresniť zadaním školského ročníku, v ktorom sa v Japonsku daný znak učí (celé číslo v rozmezí 1 až 6, číslo 8 sú všetky ďalšie bežné znaky a číslo 9 zastupuje znaky používané v japonských menách).

 5. Zapne vyhľadávanie aj málo používaných znakov. Zvoľte, pokial výsledok hľadania nevydá vhodný znak.

Stručný výpis znakov

help


Funkcia a údaje dostupné v stručnom výpise znakov, ktorý je zobrazený, pokiaľ vyhľadávanie vráti viac než jeden znak:

 1. Radikály znakov. Po kliknutí sa zobrazia znaky s rovnakým radikálom.

 2. Úroveň džójó. Po kliknutí sa zobrazia znaky s rovnakou úrovňou.

 3. Hromadné pridávanie znakov do naučených. Nechajte zaškrtnuté tie znaky, ktoré chcete pridať medzi naučené, potom kliknite na tlačítko Pridať do naučených, které sa nachádza dole pod zoznamom (nie odkaz u každého znaku), v obrázku označené číslom 5.

 4. Pridanie jedného znaku medzi naučené.

 5. Pridánie označených znakov medzi naučené. Viac v bode 3.

Detailný výpis znakov

help


Funkcie a údaje dostupné v detailnom výpise znakov. Tie se zobrazia, keď vyhľadávanie vrátí jeden znak, prípadne v kompletnom výpise vašich naučených znakov.

 1. Hlavný radikál znaku. Po kliknutí sa zobrazia údaje o radikále.

 2. Radikály znaku. Po kliknutí sa zobrazia znaky s rovnakým radikálom.

 3. Úroveň džójó. Po kliknutí sa zobrazia znaky s rovnakou úrovňou.

 4. Kód JIS určuje unikátne identifikačné číslo znaku (podľa japonských počítačových štandardov. Po kliknutí sa zobrazí iba jeden znak. Vhodné pre internetové odkazy na konkrétny znak.

 5. Poradie ťahov: Obrázok. Zobrazenie PNG obrázku s poradím ťahov pre daný znak.

 6. Poradie ťahov: Animácia. Zobrazenie SVG animácie s poradím ťahov pre daný znak. Podpora SVG závisí na prehliadači. Niektoré majú podporu animácie horšiu alebo žiadnu, pokiaľ to vo vašom prehliadači nefunguje, tak máte smolu.

 7. Poradie ťahov: Tabulka. Zobrazenie SVG tabulky s poradím ťahov pre daný znak. Podpora SVG závisí na prehliadači.

 8. Znak ako text. Vhodné ku kopírovániu do schránky.

help
 1. Tlačítko pre pridanie znakov medzi naučené. Po kliknutí sa znak pridá medzi naučené. Tlačítko se potom zmení na červené, ktorým si znak zasa môžete odobrať z naučených.

 2. Veľký obrázok so znakom. Po kliknutí sa zobrazí daný znak veľmi velkým písmom rôznymi druhmi písma.

Výpis slovíčok

help


Funkcia dostupná pri výpise slovíčok alebo viet.

 1. Výpis skupín, do ktorých patrí príslušné slovíčko. Po kliknutí sa zobrazí zoznam všetkých slovíčok danej skupiny.

 2. Odkaz pre zobrazenie jedného slovíčka alebo vety. Vhodné pre odkazovanie na dané slovíčko alebo vetu. V prípade slovies sa zobrazia aj ich vyčasovania.

Pridávanie slovíčok

help


Formulár pre rýchle pridávanie slovíčok a viet do databázy sa nachádza pod každým detailným výpisom znaku, prípadne pod každým vyhľadáváním. Slovo môžete vložit kedykoľvek. Vždy se zaradí správne (tzn. pod jedným znakom môžete kľudne vložiť slovíčka zložené z úplne iných znakov).

 1. Pole kandži slúží pre zápis v znakoch. Pokiaľ je slovíčko alebo veta zložená len s kany, je treba ho vložiť aj sem.

 2. Pole kana slúži pre fonetický prepis slova. Pokiaľ je slovíčko alebo veta zložena len s kany, je treba ho vložiť aj sem, aj do poľa kandži. Prepis MUSÍ byť v hiragane.

 3. Anglický preklad slova. Je nepovinný, ale pokiaľ ho viete, tak by bolo vhodné ho vložiť.

 4. Český preklad slova.

 5. Skupina, do ktorej slovíčko patrí. Súčasné skupiny najdete v zozname skupín. Novú skupinu založíte tak, že ju proste napíšete (používajte s rozumom). Skupiny sa oddelujú medzerou.

 6. Volba slovíčko alebo veta. V zoznamoch sa nejprv zobrazujú slovíčka, potom vety. Vety by mali končiť bodkou.