Prevod textu medzi abecedami

Vložte text v hiragane, katakane alebo latinke (anglický prepis) a obdŕžíte ho prevedený do všetkých troch zápisov.