Tahy: stupeň džójó: Nejen běžné znaky:
Nalezeno znaků: 23

Tahy: 4

欠
nedostatek, mezera, selhání
Hlavní radikál: 欠 (76) Radikály: Džójó: 4
Čtení: ketsu, ken, ka.keru, ka.ku, akubi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 6

次
další, pořadí, řada, posloupnost
Hlavní radikál: 欠 (76) Radikály: Džójó: 3
Čtení: ji, shi, tsu.gu, tsugi, ki, suki, tsugu, yoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 7

吹
foukat, dýchat, funět, páchnout, kouřit
Hlavní radikál: 口 (30) Radikály: Džójó: 8
Čtení: sui, fu.ku, fuki
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 8

炊
vařit, uvařit
Hlavní radikál: 火 (86) Radikály: Džójó: 8
Čtení: sui, ta.ku, -da.ki, i
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
欧
Evropa
Hlavní radikál: 欠 (76) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ou, uta.u, ha.ku, oo, hiro
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
欣
mít radost, radovat se
Hlavní radikál: 欠 (76) Radikály: Džójó: 9
Čtení: kin, gon, kon, yoroko.bu, yoroko.bi, yasushi, yoshi, shi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 9

姿
postava, forma, tvar
Hlavní radikál: 女 (38) Radikály: Džójó: 6
Čtení: shi, sugata, shina
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
茨
šípek, trn
Hlavní radikál: 艸 (140) Radikály: Džójó: 8
Čtení: shi, ji, ibara, kaya, kusabuki, ashi, ebara, bara, matsu, man
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 10

恣
sobecký, svévolný, náhodný
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: shi, hoshiimama
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 11

軟
měkký
Hlavní radikál: 車 (159) Radikály: Džójó: 8
Čtení: nan, yawa.raka, yawa.rakai
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
盗
ukrást, oloupit, krást
Hlavní radikál: 皿 (108) Radikály: Džójó: 8
Čtení: tou, nusu.mu, nusu.mi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
欲
touha, chamtivost, lakota, vášeň, přání
Hlavní radikál: 欠 (76) Radikály: Džójó: 6
Čtení: yoku, hot.suru, ho.shii
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 12

飲
pít, kouřit, brát (léky)
Hlavní radikál: 食 (184) Radikály: Džójó: 3
Čtení: in, on, no.mu, -no.mi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
款
dobrá vůle, článek, část, přátelství, tajná dohoda
Hlavní radikál: 欠 (76) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kan, masa
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
欺
podvod, podvést, oklamat
Hlavní radikál: 欠 (76) Radikály: Džójó: 8
Čtení: gi, azamu.ku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
欽
respektovat, ctít, toužit po
Hlavní radikál: 欠 (76) Radikály: Džójó: 9
Čtení: kin, kon, tsutsushi.mu, yoshi, hitoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 13

資
jmění, zdroje, kapitál, fondy, údaje, napomáhat, přispívat k
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 5
Čtení: shi, suke, moto
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
預
záloha, péče, odejít s, svěřit
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 5
Čtení: yo, azu.keru, azu.karu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
羨
závistivý, žárlit, toužit po
Hlavní radikál: 羊 (123) Radikály: Džójó: 8
Čtení: sen, en, uraya.mu, amari
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 14

漱
kloktat, vypláchnout ústa
Hlavní radikál: 水 (85) Radikály: Džójó: 9
Čtení: sou, shuu, su, kuchisusu.gu, kuchisoso.gu, ugai, susu.gu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
歌
píseň, zpívat
Hlavní radikál: 欠 (76) Radikály: Džójó: 2
Čtení: ka, uta, uta.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 15

歓
potešení, radost
Hlavní radikál: 欠 (76) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kan, yoroko.bu, bu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 16

諮
konzultovat, poradit se
Hlavní radikál: 言 (149) Radikály: Džójó: 8
Čtení: shi, haka.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka