Slovíčka


吸収 kjuušuu pohlcení, absorbcemix
収
příjem, získat, sklízet, dodat, podporovat, uložit
Čtení: šuu, osa.meru, osa.maru, nob...
Hlavní radikál: 又 (29) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
吸
sát, nasávat, inhalovat, srkat
Čtení: kjuu, su.u
Hlavní radikál: 口 (30) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka