Tahy: stupeň džójó: Nejen běžné znaky:
Nalezeno znaků: 61

Tahy: 5

込
přeplněný, směs, hromadně, zahrnutý
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: -ko.mu, ko.mu, ko.mi, -ko.mi, ko.meru, komi, gome
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
辺
okolí, hranice, pomezí, blízké okolí
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 4
Čtení: hen, ata.ri, hoto.ri, -be, nabe
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 6

迅
rychlý
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: jin
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
巡
hlídka, jít kolem, obvod
Hlavní radikál: 川 (47) Radikály: Džójó: 8
Čtení: jun, megu.ru, megu.ri
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 7

返
odvětit, odpovědět, slábnou, oplatit
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 3
Čtení: hen, kae.su, -kae.su, kae.ru, -kae.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
迎
přivítání, setkat se, pozdravit
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: gei, muka.eru, mukae
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
近
blízko, brzo, podobný, rovnocenný
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 2
Čtení: kin, kon, chika.i, ou, oo, kono
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 8

述
zmínit se, vyjádřit, mluvit, vypravovat
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 5
Čtení: jutsu, no.beru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
迭
převod, střídání
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: tetsu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
迪
vzdělávat, cesta
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 9
Čtení: teki, michi, michi.biku, susu.mu, ita.ru, susumu, susumi, itaru, yuu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
迫
naléhat, přinutit, bezprostřední, popohánět
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: haku, sema.ru, sako, se, seko, hasa, hasama, hazama
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 9

追
pronásledovat, odhánět, sledovat, uskutečňovat, během
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 3
Čtení: tsui, o.u, oi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
退
ustoupit, stáhnout se, odejít, odstoupit, odpudit, vyloučit, odmítnout
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 5
Čtení: tai, shirizo.ku, shirizo.keru, hi.ku, no.ku, no.keru, do.ku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
逆
obráceně, obrátit, opak, zlý
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 5
Čtení: gyaku, geki, saka, saka.sa, saka.rau
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
送
doprovod, poslat
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 3
Čtení: sou, oku.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
逃
uniknout, utéct, vyhnout se, vysvobodit
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: tou, ni.geru, ni.gasu, noga.su, noga.reru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
迷
zmatený, na pochybách, ztracený
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 5
Čtení: mei, mayo.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 10

造
vytvořit, dělat, struktura, stavba těla
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 5
Čtení: zou, tsuku.ru, tsuku.ri, -duku.ri, zukuri, dukuri, mi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
連
vzít s sebou, vést, spojit, připojit, skupina, parta, klika
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 4
Čtení: ren, tsura.naru, tsura.neru, tsu.reru, -du.re, zure, tsure, muraji, re
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
逐
pronásledovat, zahnat, honit, splnit, dosáhnout, spáchat
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: chiku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
逝
zesnulý, zemřít
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: sei, yu.ku, i.ku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
速
rychlý, svižný
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 3
Čtení: soku, haya.i, haya-, haya.meru, sumi.yaka, wa
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
通
doprava, přejít přes, alej, zaměnit, numerativ pro dopisy, poznámky, dokumenty, atd.
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 2
Čtení: tsuu, tsu, too.ru, too.ri, -too.ri, -doo.ri, too.su, too.shi, -doo.shi, kayo.u, ton, doushi, doori, michi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
逓
předat, v pořadí, odeslat
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: tei, kawa.ru, tagaini
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
透
průhledný, prostoupit, filtr, proniknout
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: tou, su.ku, su.kasu, su.keru, tou.ru, tou.su, tooru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
途
cesta, trasa
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: to, michi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 11

逮
zatknout, pronásledovat
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: tai
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
週
týden
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 2
Čtení: shuu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
逸
odchýlit se, nečinnost, volný čas, vyhnout se, uniknout, odrazit, rozcházet se
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: itsu, so.reru, so.rasu, hagu.reru, it, haya, hen
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
進
pokročit, pokračovat, postupovat, prosadit
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 3
Čtení: shin, susu.mu, susu.meru, nobu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 12

遇
rozhovor, jednat, bavit, přijmout, zabývat se
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: guu, a.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
運
nést, štěstí, osud, přenos, pokrok, rozvoj
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 3
Čtení: un, hako.bu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
遍
všude, doba, obecně, obvykle
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: hen, amane.ku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
道
cesta, vozovka, ulice, oblast, dráha, morálka, učení
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 2
Čtení: dou, tou, michi, sa, ji, do, mitsu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
遂
dovršit, splnit, dosáhnout, spáchat (sebevraždu)
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: sui, to.geru, tsui.ni
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
遅
pomalý, pozdě, zpátky, pozdní
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: chi, oku.reru, oku.rasu, oso.i, ji
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
過
přehánět, překročit, přesahovat, chyba
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 5
Čtení: ka, su.giru, -su.giru, -su.gi, su.gosu, ayama.tsu, ayama.chi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
遥
daleko, vzdálený, dávno
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 9
Čtení: you, haru.ka
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
遊
hrát si, bavit se
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 3
Čtení: yuu, yu, aso.bu, aso.basu, asu, u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
達
vynikající, dosáhnout, dorazit, povýšit
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 4
Čtení: tatsu, da, -tachi, katsu, sato, te, tetsu, tooru, michi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 13

遜
pokorný, skromný
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: son, shitaga.u, herikuda.ru, yuzu.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
蓮
lotos
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 9
Čtení: ren, hasu, hachisu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
遣
odeslání, poslat, poskytnout, darovat, dělat, provést
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ken, tsuka.u, -tsuka.i, -duka.i, tsuka.wasu, ya.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
遡
jít proti proudu, po stopách minulosti
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: so, saku, sakanobo.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
遠
vzdálený, daleko
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 2
Čtení: en, on, too.i, o, oni, do, doo
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
違
rozdíl, lišit se
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: i, chiga.u, chiga.i, chiga.eru, -chiga.eru, taga.u, taga.eru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 14

遭
setkání, potkat, skupina, sdružení, pohovor, vstoupit do
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: sou, a.u, a.waseru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
遮
zachytit, přerušit, bránit
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: 广 Džójó: 8
Čtení: sha, saegi.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
適
vhodný, příležitostný, vzácný, kvalifikovaný, schopný
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 5
Čtení: teki, kana.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 15

遵
dodržovat, následovat, řídit se, učit se
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: jun
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
遺
zůstat, zanechat (po smrti), zásoba
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 6
Čtení: i, yui, noko.su
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
遷
přechodné stadium, stěhování, změna
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: 西 Džójó: 8
Čtení: sen, utsu.ru, utsu.su, miyakogae
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
導
vedení, hlavní, řízení, uvést
Hlavní radikál: 寸 (41) Radikály: Džójó: 5
Čtení: dou, michibi.ku, michi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
遼
vzdálený
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 9
Čtení: ryou, haruka
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
選
zvolit, vybrat, vybírat si, upřednostňovat
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 4
Čtení: sen, era.bu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 16

謎
záhada, hádanka, rada, tip
Hlavní radikál: 言 (149) Radikály: Džójó: 8
Čtení: mei, bei, nazo
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
避
vyhnout se, vyvarovat, odvrátit, předejít, ulejt se
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: hi, sa.keru, yo.keru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
還
poslat zpátky, vrátit
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kan, kae.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
縫
šít, sešívat, vyšívat
Hlavní radikál: 糸 (120) Radikály: Džójó: 8
Čtení: hou, nu.u, nui
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 19

髄
dřeň, morek
Hlavní radikál: 骨 (188) Radikály: Džójó: 8
Čtení: zui
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Slovíčka

Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
鉤括弧エー引くビー鉤括弧閉じる kagikakkoe-hikubi-kagikakkotojiru [ A - B ]math
中括弧エー割るビー中括弧閉じる chuukakkoe-warubi-chuukakkotojiru { A děleno B }math
2.7 ni-tennana 2,7math
エー括弧ビー足すシー括弧閉じる e-kakkobi-tasushi-kakkotojiru A ( B + C )math
ビー分のエー bi-bunnoe- A / Bmath
エー割るビー e-warubi- A děleno Bmath
エー2重 e-2juu A na druhoumath
エー3重 e-3juu A na třetímath
エー引くビー e-hikubi- A- (mínus) Bmath
エー引くビー引くシー e-hikubi-hikushi- A-B-Cmath
エー足す1エコールビー e-tasu1eko-rubi- A+1=Bmath
エー足す1はビー e-tasu1habi- A+1=Bmath
エー足すビー e-tasubi- A+Bmath
エー足すビー足すシー e-tasubi-tasushi- A+B+Cmath
エー掛けるビー e-kakerubi- A×Bmath
絶対値エー zettaichie- absolutní hodnota Amath
アルコール aruko-ru alkoholjlpt4, ryouri
アメリカンフットボール amerikanfuttobo-ru americký fotbal sport
アニメーター anime-ta- animátorshigoto
アンケート anke-to anketa, dotazníkjlpt3
レイヨー reiyo- antilopadoubutsu
ピーナッツ pi-nattsu arašídryouri
バルコニー barukoni- balkonmix
バスケットボール basukettobo-ru basketball sport
プール pu-ru bazénjlpt5, sport
コンクリート konkuri-to betonmix
ブルーベリー buru-beri- borůvkaryouri, shokubutsu
ブーツ bu-tsu botyfuku
ハイヒール haihi-ru boty s podpatky (vysokými)jlpt3
ゲート ge-to bránaryokou
ブロッコリー burokkori- brokoliceryouri, shokubutsu
クランベリー kuranberi- brusinkaryouri, shokubutsu
スケート suke-to bruslení sport
スケートする suke-tosuru bruslitsport, suru, verb
ブレーキ bure-ki brzdajlpt3
ハーブ ha-bu bylinashokubutsu
アパート apa-to bytjlpt5, uchi
ブリーム buri-mu cejndoubutsu
黒ビール kurobi-ru černé (tmavé) pivoryouri
ビーツ bi-tsu červená řeparyouri, shokubutsu
クリーニング屋 kuri-ningu ya čistírnamise
ワープロ馬鹿 wa-purobaka člověk, který umí psát znaky jen na počítačibaka
チョコレート chokore-to čokoládaryouri
データ de-ta datajlpt3
デザイナー dezaina- designer
デザート deza-to dezertryouri
ダイオード daio-do diodamix
ドップラー効果 doppura-kouka Dopplerův efektmix
ケーキ ke-ki dortryouri
レーン re-n dráha, pruh (lane)mix
ジーパン ji-pan džínsyfuku
ジーンズ ji-nzu džínyfuku
エネルギー enerugi- energiejlpt3
エネルギー enerugi- energiemix
エスカレーター esukare-ta- eskalátordenki, jlpt4, ryokou
ユーロ yu-ro euromix
ファストフード fuァsutofu-do fast-food, rychlé občerstveníjlpt3
サラリーマン sarari-man firemní zaměstnanecshigoto
サッカー sakka- fotbal sport
フリージア furi-jia frézieshokubutsu
チーター chi-ta- geparddoubutsu
グレープフルーツ gure-pufuru-tsu grapefruitryouri, shokubutsu
ハンバーガー hanba-ga- hamburgerryouri
ハードディスク ha-dodeィsuku hard-diskjlpt3
カモミール kamomi-ru heřmánekshokubutsu
アルミニューム aruminyu-mu hliníkkagaku
オーボエ o-boe hobojongaku
ホラー hora- horrorjlpt3
マッシュルーム masshuru-mu houbyryouri
ミュージック myu-jikku hudbaongaku
音楽ホール ongakuho-ru hudební sál, koncertní síňjlpt3, ongaku
ミュージシャン myu-jishan hudebníkjlpt3, ongaku
ユーモア yu-moa humorjlpt3
ロブスター robusuta- humrdoubutsu
ハリケーン harike-n hurikántenki
ハイパー haipa- hypermix
ウィークエンドハウス uィ-kuendohausu chata, weekend housemix
インテグラルエーディーエー integurarue-deィ-e- integrál A dAmath
インターネット inta-netto internetjlpt3, mix
インタビュー intabyu- interview (televize, noviny)jlpt3, suru
セロテープ serote-pu izolepamix
ジャガー jaga- jaguárdoubutsu
ワンピース wanpi-su jednodílné šatyjlpt3
モノレール monore-ru jednokolejnicová visutá dráhamix
クレーン kure-n jeřáb (stroj)mix
コート ko-to kabátfuku
オーバー o-ba- kabátfuku, jlpt4
オーバーコート o-ba-ko-to kabátfuku
カレンダー karenda- kalendářjlpt5
ブリーフ buri-fu kalhotky, slipyfuku
カモフラージュ kamofura-ju kamuflážmix
カーネーション ka-ne-shon karafiátshokubutsu
カレー kare- karijlpt5, ryouri
カレーライス kare-raisu kari a rýžeryouri
カード ka-do kartajlpt3, mix
コーヒー ko-hi- káva, kafejlpt5, ryouri
チャービル cha-biru kerblíkshokubutsu
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5