Tahy: stupeň džójó: Nejen běžné znaky:
Nalezeno znaků: 28

Tahy: 11

頂
obdržet, vrchol, vrcholek, špička
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 6
Čtení: chou, itada.ku, itadaki
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頃
čas, kolem, vůči
Hlavní radikál: ⼔ (21) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kei, kyou, koro, goro, shibara.ku, koromo
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 12

順
poslechnout, přikázat, otočit, právo, poslušnost, příležitost
Hlavní radikál: 川 (47) Radikály: Džójó: 4
Čtení: jun, aya, ari, oki, osamu, shige, shitagau, toshi, nao, nobu, nori, masa, mune, moto, yuki, yoshi, yori
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
須
měl by, rozhodně, nutně
Hlavní radikál: 彡 (59) Radikály: Džójó: 8
Čtení: su, shu, subekara.ku, subeshi, hige, matsu, mochi.iru, moto.meru, motomu, zo
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
項
paragraf, šíje, doložka, položka, název
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kou, unaji
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 13

煩
úzkost, trápení, starosti, otravovat, obtěžovat, nepříjemnost, protivný
Hlavní radikál: 火 (86) Radikály: Džójó: 8
Čtení: han, bon, wazura.u, wazura.wasu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頓
náhle, ihned, spěšně
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ton, totsu, niwaka.ni, ton.to, tsumazu.ku, tomi.ni, nukazuku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
預
záloha, péče, odejít s, svěřit
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 5
Čtení: yo, azu.keru, azu.karu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頒
distribuce, šířit, rozdělit
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: han, waka.tsu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
傾
naklonit, sklon, trend, klesnout, potopit, zničit, tendence
Hlavní radikál: 人 (9) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kei, katamu.ku, katamu.keru, katabu.ku, kata.geru, kashi.geru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頌
velebení
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 9
Čtení: shou, ju, you, katachi, tata.eru, home.ru, tsugu, nobu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頑
tvrdohlavý, pošetilý, pevně
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: gan, kataku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 14

領
jurisdikce, nadvláda, území, léno, vládnout
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 5
Čtení: ryou, you, yoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
碩
velký, důležitý, významný
Hlavní radikál: 石 (112) Radikály: Džójó: 9
Čtení: seki, oo.kii
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 16

頼
důvěřovat, požádat
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: rai, tano.mu, tano.moshii, tayo.ru, yochi, yori
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頭
hlava, numerativ pro velká zvířata
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 2
Čtení: tou, zu, to, atama, kashira, -gashira, kaburi, kami, gami, chan, tsumuri, du
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頰
tváře, čelist
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kyou, hoo
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 17

嶺
špička, vrcholek
Hlavní radikál: 山 (46) Radikály: Džójó: 9
Čtení: rei, ryou, mine, ne
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頻
opakovaně, opakovat se
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: hin, shiki.rini
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 18

類
druh, typ, odrůda, třída, rod, skupina
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 4
Čtení: rui, tagu.i
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
題
téma, předmět
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 3
Čtení: dai
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
顕
objevit se, stávající
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ken, akiraka, arawa.reru, aki, akira
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
顔
obličej, výraz
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 2
Čtení: gan, kao
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
顎
čelist, brada, žábry
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: gaku, ago, agito
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
額
čelo, tabulka, plaketa, zarámovaný obrázek, částka, množství, obsah
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 5
Čtení: gaku, hitai, nuka
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 19

瀬
peřeje, proud, bystřina, mělčiny, hejno
Hlavní radikál: 水 (85) Radikály: Džójó: 8
Čtení: rai, se, iwata, gase, shige, sei, set
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
願
žádost, prosba, přísaha, přání, naděje
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 4
Čtení: gan, nega.u, -negai, ra
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 21

顧
ohlédnout se, posoudit, zkoumat (sám sebe), otočit se
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ko, kaeri.miru, taka, mi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka