Ťahy: stupeň džójó: Nielen bežné znaky:
KANJIFOUND: 3

Ťahy: 7

角
angle, corner, square, horn, antlers
Hlavný radikál: 角 (148) Radikály: Džójó: 2
Čítanie: kaku, kado, cuno, i, su, sumi, zumi, fusa
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)

Ťahy: 13

解
unravel, notes, key, explanation, understanding, untie, undo, solve, answer, cancel, absolve, explain, minute
Hlavný radikál: 角 (148) Radikály: Džójó: 5
Čítanie: kai, ge, to.ku, to.kasu, to.keru, hodo.ku, hodo.keru, waka.ru, sato.ru, satoru, toke
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
触
contact, touch, feel, hit, proclaim, announce, conflict
Hlavný radikál: 角 (148) Radikály: Džójó: 8
Čítanie: šoku, fu.reru, sawa.ru, sawa
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)