Tahy: stupeň džójó: Nejen běžné znaky:
Nalezeno znaků: 136

Tahy: 5

目
zrak, třída, pohled, rozhled, zkušenost, pečovat, laskavost
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 1
Čtení: moku, boku, me, -me, ma-, sakan, sagan, sakka, satsuka
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
且
navíc, také, mimoto
Hlavní radikál: 一 (1) Radikály: Džójó: 8
Čtení: sho, so, shou, ka.tsu, aki, katsu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 7

見
vidět, naděje, šance, nápad, názor, dívat se na, viditelný
Hlavní radikál: 見 (147) Radikály: Džójó: 1
Čtení: ken, mi.ru, mi.eru, mi.seru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
助
pomoci, zachránit, pomáhat
Hlavní radikál: 力 (19) Radikály: Džójó: 3
Čtení: jo, tasu.keru, tasu.karu, su.keru, suke
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
貝
mušle
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 1
Čtení: bai, kai
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 8

宜
s pozdravem, dobrý
Hlavní radikál: 宀 (40) Radikály: Džójó: 8
Čtení: gi, yoro.shii, yoro.shiku, ki, taka, nobu, nori, yoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
阻
zmařit, oddělit, zabránit, bránit, odstrašit, překážet
Hlavní radikál: 阜 (170) Radikály: Džójó: 8
Čtení: so, haba.mu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
盲
slepý, nevidomý, slepec, ignorant, hlupák
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 8
Čtení: mou, mekura
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
具
nástroj, nádobí, prostředek, vlastnictví, ingredience, numerativ pro brnění, nábytek
Hlavní radikál: 八 (12) Radikály: Džójó: 3
Čtení: gu, sona.eru, tsubusa.ni, tomo
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
直
jednosměrný, čestný, otevřenost, opravit, spravit
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 2
Čtení: choku, jiki, jika, tada.chini, nao.su, -nao.su, nao.ru, nao.ki, su.gu, sugu, nao, nou, noo
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
狙
mířit, zamířit, stín, sledovat
Hlavní radikál: 犬 (94) Radikály: Džójó: 8
Čtení: so, sho, nera.u, nera.i
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 9

査
vyšetřovat
Hlavní radikál: 木 (75) Radikály: Džójó: 5
Čtení: sa
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
県
prefektura
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 3
Čtení: ken, ka.keru, agata, gata
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
相
inter-, vzájemný, společně, každý, ministr, kancléř, aspekt, fáze, výraz tváře
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 3
Čtení: sou, shou, ai-, a, i, ou, sa, saga, suke
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
祖
předchůdce, průkopník, zakladatel
Hlavní radikál: 示 (113) Radikály: Džójó: 5
Čtení: so, i
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
貞
poctivý, cudnost, stálost, věrnost, spravedlnost
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: tei, sada, saza, tadashi, ryou
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
省
soustředit, ministerstvo, zachovat
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 4
Čtení: sei, shou, kaeri.miru, habu.ku, satoshi, mi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
眉
obočí
Hlavní radikál: 丿 (4) Radikály: Džójó: 8
Čtení: bi, mi, mayu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
盾
záštita, štít (s erbem), výmluva, záminka
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 8
Čtení: jun, tate
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
負
porážka, zápor, mínus, dlužit
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 3
Čtení: fu, ma.keru, ma.kasu, o.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
首
krk, numerativ pro písně a básně
Hlavní radikál: 首 (185) Radikály: Džójó: 2
Čtení: shu, kubi, obito, kobe, su
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
則
pravidlo, dodržovat, na základě, vzor
Hlavní radikál: 刀 (18) Radikály: Džójó: 5
Čtení: soku, notto.ru, nori
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
看
pozorovat, dívat se
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 6
Čtení: kan, mi.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
冒
riziko, čelit, vzdorovat, odvážit se, poškodit, převzít
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 8
Čtení: bou, oka.su
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 10

財
majetek, peníze, bohatství, jmění
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 5
Čtení: zai, sai, zoku, takara
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
租
tarif, daň z plodin, výpůjčka
Hlavní radikál: 禾 (115) Radikály: Džójó: 8
Čtení: so
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
真
pravda, realita, Buddhisticka sekta
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 3
Čtení: shin, ma, ma-, makoto, sana, sane, tada, tadashi, nao, nori, maa, mako, masa, mat, mado, mana, mayu, michi, mo
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
貢
daň, podpora, finance
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kou, ku, mitsu.gu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
値
cena, náklady, hodnota
Hlavní radikál: 人 (9) Radikály: Džójó: 6
Čtení: chi, ne, atai, ji
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
員
zaměstnanec, člen, pozice, zodpovědná osoba
Hlavní radikál: 口 (30) Radikály: Džójó: 3
Čtení: in, ina, kazu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
眠
spát, zemřít, ospalý
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 8
Čtení: min, nemu.ru, nemu.i, ne
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
唄
píseň se šamisenem
Hlavní radikál: 口 (30) Radikály: Džójó: 8
Čtení: bai, uta, uta.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 11

貧
chudoba, chudý
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 5
Čtení: hin, bin, mazu.shii
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頂
obdržet, vrchol, vrcholek, špička
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 6
Čtení: chou, itada.ku, itadaki
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
責
vinit, odsoudit, kárat
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 5
Čtení: seki, se.meru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
貨
náklad, zboží, majetek
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 4
Čtení: ka
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
眺
civět, sledovat, dívat se, vidět, prozkoumat
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 8
Čtení: chou, naga.meru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
惧
strach, bát se, děsit se
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ku, oso.reru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
偵
špeh
Hlavní radikál: 人 (9) Radikály: Džójó: 8
Čtení: tei
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
眸
zornice oka, oko
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 9
Čtení: bou, mu, hitomi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
側
strana, sklon, čelit, litovat
Hlavní radikál: 人 (9) Radikály: Džójó: 4
Čtení: soku, kawa, gawa, soba
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
貪
toužit po, oddávat se
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: tan, ton, musabo.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頃
čas, kolem, vůči
Hlavní radikál: ⼔ (21) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kei, kyou, koro, goro, shibara.ku, koromo
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
組
spojení, lemování, záhyb, sestrojit, shromáždit, sjednotit, spolupracovat, rvačka
Hlavní radikál: 糸 (120) Radikály: Džójó: 2
Čtení: so, ku.mu, kumi, -gumi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
粗
hrubý, drsný, nerovný
Hlavní radikál: 米 (119) Radikály: Džójó: 8
Čtení: so, ara.i, ara-
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
眼
oční bulva
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 5
Čtení: gan, gen, manako, me
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
販
marketing, prodávat, obchodovat
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: han
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
貫
prorazit, cca 3,75 kg, proniknout, podepřít
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kan, tsuranu.ku, nu.ku, nuki, tsura, nuku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
敗
selhání, porážka, neúspěch
Hlavní radikál: 支 (66) Radikály: Džójó: 4
Čtení: hai, yabu.reru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 12

着
obléct, dorazit, nosit, numerativ pro obleky
Hlavní radikál: 羊 (123) Radikály: Džójó: 3
Čtení: chaku, jaku, ki.ru, -gi, ki.seru, -ki.se, tsu.ku, tsu.keru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
貯
úspory, zásoby, vložit, nechat, nosit knír
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 4
Čtení: cho, ta.meru, takuwa.eru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
測
pochopit, plánovat, plán, změřit
Hlavní radikál: 水 (85) Radikály: Džójó: 5
Čtení: soku, haka.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
貸
půjčit (někomu)
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 5
Čtení: tai, ka.su, ka.shi-, kashi-
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
須
měl by, rozhodně, nutně
Hlavní radikál: 彡 (59) Radikály: Džójó: 8
Čtení: su, shu, subekara.ku, subeshi, hige, matsu, mochi.iru, moto.meru, motomu, zo
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
費
výdaje, náklady, utratit, spotřebovat, plýtvat
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 4
Čtení: hi, tsui.yasu, tsui.eru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
帽
čepice, pokrývka hlavy
Hlavní radikál: 巾 (50) Radikály: Džójó: 8
Čtení: bou, mou, zukin, oo.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
項
paragraf, šíje, doložka, položka, název
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kou, unaji
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
植
rostlina
Hlavní radikál: 木 (75) Radikály: Džójó: 3
Čtení: shoku, u.eru, u.waru, ue, e, ge
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
貴
vzácný, hodnota, cena, úcta, pocta
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 6
Čtení: ki, tatto.i, touto.i, tatto.bu, touto.bu, kiyo, gi, taka, takashi, yoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
貿
obchod, výměna
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 5
Čtení: bou
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
買
koupit
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 2
Čtení: bai, ka.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
循
sekvenční, cyklický
Hlavní radikál: 彳 (60) Radikály: Džójó: 8
Čtení: jun
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
順
poslechnout, přikázat, otočit, právo, poslušnost, příležitost
Hlavní radikál: 川 (47) Radikály: Džójó: 4
Čtení: jun, aya, ari, oki, osamu, shige, shitagau, toshi, nao, nobu, nori, masa, mune, moto, yuki, yoshi, yori
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
賀
gratulace, radost
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 5
Čtení: ga, ka, nori, yoshi, yori
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
貼
nalepit, přilepit, přiložit
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ten, chou, ha.ru, tsu.ku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
殖
zvětšit, zvýšit, násobit
Hlavní radikál: 歹 (78) Radikály: Džójó: 8
Čtení: shoku, fu.eru, fu.yasu, ue, e, ge
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 13

賄
úplatek, zásobování, financovat
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: wai, makana.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
置
umístění, položit, postavit, vložit, zanechat, nechat, zaměstnat, zastavit, dát do zástavy
Hlavní radikál: ⽹ (122) Radikály: Džójó: 4
Čtení: chi, o.ku, -o.ki, oki, oke, ki
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
預
záloha, péče, odejít s, svěřit
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 5
Čtení: yo, azu.keru, azu.karu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
賂
úplatek
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ro, maina.i, maina.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
睦
důvěrný, přátelský, harmonický
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 8
Čtení: boku, moku, mutsu.majii, mutsu.mu, mutsu.bu, mutsu, chika, yoshi, atsu, mu, mune
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
禎
štěstí
Hlavní radikál: 示 (113) Radikály: Džójó: 9
Čtení: tei, saiwa.i, tada.shii, sada, tadashi, yoshi, sachi, tomo, nori
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頒
distribuce, šířit, rozdělit
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: han, waka.tsu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
煩
úzkost, trápení, starosti, otravovat, obtěžovat, nepříjemnost, protivný
Hlavní radikál: 火 (86) Radikály: Džójó: 8
Čtení: han, bon, wazura.u, wazura.wasu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頓
náhle, ihned, spěšně
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ton, totsu, niwaka.ni, ton.to, tsumazu.ku, tomi.ni, nukazuku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
賃
jízdné, plat, pronájem, nájemné, mzda, poplatek
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 6
Čtení: chin, suke
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
督
trenér, příkaz, naléhat, vést, dohlížet
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 8
Čtení: toku, tada, tadashi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
想
návrh, myslet, nápad, myšlenka
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 3
Čtení: sou, so, omo.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
慎
pokora, být opatrný, diskrétní, obezřetný
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: shin, tsutsushi.mu, tsutsushi, tsutsushi.mi, chika, nori, makoto, mitsu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
債
dluhopis, půjčka, dluh
Hlavní radikál: 人 (9) Radikály: Džójó: 8
Čtení: sai
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
睡
ospalý, spát, zemřít
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 8
Čtení: sui
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
傾
naklonit, sklon, trend, klesnout, potopit, zničit, tendence
Hlavní radikál: 人 (9) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kei, katamu.ku, katamu.keru, katabu.ku, kata.geru, kashi.geru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頑
tvrdohlavý, pošetilý, pevně
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: gan, kataku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頌
velebení
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 9
Čtení: shou, ju, you, katachi, tata.eru, home.ru, tsugu, nobu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
資
jmění, zdroje, kapitál, fondy, údaje, napomáhat, přispívat k
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 5
Čtení: shi, suke, moto
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
損
poškození, ztráta, nevýhoda, ublížit, zranit
Hlavní radikál: 手 (64) Radikály: Džójó: 5
Čtení: son, soko.nau, sokona.u, -soko.nau, soko.neru, -soko.neru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
賊
lupič, povstalec, zrádce, zloděj
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: zoku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 14

算
počítat, věštit, číslo, počítadlo (abakus), pravděpodobnost
Hlavní radikál: 竹 (118) Radikály: Džójó: 2
Čtení: san, soro
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
碩
velký, důležitý, významný
Hlavní radikál: 石 (112) Radikály: Džójó: 9
Čtení: seki, oo.kii
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
槙
větvička, okrasné jehličnaté stromy
Hlavní radikál: 木 (75) Radikály: Džójó: 9
Čtení: ten, shin, maki, kozue
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
漬
naložit, namočit, navlhčit, namáčet
Hlavní radikál: 水 (85) Radikály: Džójó: 8
Čtení: shi, tsu.keru, tsu.karu, -du.ke, -duke
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
慣
navyklý, zvyknout si, stát se zkušeným
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 5
Čtení: kan, na.reru, na.rasu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
領
jurisdikce, nadvláda, území, léno, vládnout
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 5
Čtení: ryou, you, yoshi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 15

遺
zůstat, zanechat (po smrti), zásoba
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály: Džójó: 6
Čtení: i, yui, noko.su
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
箱
krabice, truhla, schránka, koš, vagón
Hlavní radikál: 竹 (118) Radikály: Džójó: 3
Čtení: sou, hako
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
賛
schvalovat, chvála, názov/nadpis na obrázku, pomáhat, souhlasit
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 5
Čtení: san, tasu.keru, tata.eru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
墳
hrobka, mohyla, hromada
Hlavní radikál: 土 (32) Radikály: Džójó: 8
Čtení: fun
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
賓
V.I.P., host
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: hin
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
賦
daň, óda, próza, báseň, hold, splátky
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: fu, bu, uta
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
誼
přátelství, důvěrnost
Hlavní radikál: 言 (149) Radikály: Džójó: 9
Čtení: gi, yoshimi, yoi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
憤
vyburcovat, nesnášet, být rozhořčený, vztek
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: fun, ikidoo.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
噴
vybuchnout, tryskat, vydávat, vypláchnout
Hlavní radikál: 口 (30) Radikály: Džójó: 8
Čtení: fun, fu.ku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
賜
udělit, dárek, dobrodiní, výsledky
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: shi, tamawa.ru, tama.u, tamo.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
賠
kompenzace, odškodnit
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: bai
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
潰
rozdrtit, rozmačkat, rozbít, promarnit
Hlavní radikál: 水 (85) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kai, e, tsubu.su, tsubu.reru, tsui.eru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
賞
cena, odměna, chvála, uznání
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 4
Čtení: shou, ho.meru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
賭
hazard, sázka
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: to, ka.keru, kake
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
質
hmota, kvalita, látka, povaha
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 5
Čtení: shitsu, shichi, chi, tachi, tada.su, moto, warifu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 16

積
objem, součin, obsah, hromadit, navršit, naložit, nakupit
Hlavní radikál: 禾 (115) Radikály: Džójó: 4
Čtení: seki, tsu.mu, -du.mi, tsu.moru, tsu.mori, ka, saka, shako, zumi, tsumi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頭
hlava, numerativ pro velká zvířata
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 2
Čtení: tou, zu, to, atama, kashira, -gashira, kaburi, kami, gami, chan, tsumuri, du
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頼
důvěřovat, požádat
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: rai, tano.mu, tano.moshii, tayo.ru, yochi, yori
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
叡
inteligence, císařský
Hlavní radikál: 又 (29) Radikály: Džójó: 9
Čtení: ei, aki.raka
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
賢
inteligentní, moudrý, moudrost, chytrost
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ken, kashiko.i, kata, saka, sato, satoshi, taka, tate, nori, makoto, masa, masaru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 17

瞭
jasný, srozumitelný
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ryou, akiraka
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
霜
mráz
Hlavní radikál: 雨 (173) Radikály: Džójó: 8
Čtení: sou, shimo
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
績
využití, odvíjení zámotky
Hlavní radikál: 糸 (120) Radikály: Džójó: 5
Čtení: seki, mi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
嶺
špička, vrcholek
Hlavní radikál: 山 (46) Radikály: Džójó: 9
Čtení: rei, ryou, mine, ne
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
購
předplatné, koupit
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: kou
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
償
reparace, vynahradit, odškodnit, splatit
Hlavní radikál: 人 (9) Radikály: Džójó: 8
Čtení: shou, tsuguna.u
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
頻
opakovaně, opakovat se
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: hin, shiki.rini
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
瞳
zornice
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 8
Čtení: dou, tou, hitomi, akira
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 18

顎
čelist, brada, žábry
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: gaku, ago, agito
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
贈
dar, poslat, dát, udělit
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály: Džójó: 8
Čtení: zou, sou, oku.ru
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
額
čelo, tabulka, plaketa, zarámovaný obrázek, částka, množství, obsah
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 5
Čtení: gaku, hitai, nuka
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
顔
obličej, výraz
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 2
Čtení: gan, kao
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
瞬
mrknutí, blikat, mžik
Hlavní radikál: 目 (109) Radikály: Džójó: 8
Čtení: shun, matata.ku
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
顕
objevit se, stávající
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ken, akiraka, arawa.reru, aki, akira
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
題
téma, předmět
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 3
Čtení: dai
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
鎖
řetěz, pouta, spoj
Hlavní radikál: 金 (167) Radikály: Džójó: 8
Čtení: sa, kusari, toza.su
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
類
druh, typ, odrůda, třída, rod, skupina
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 4
Čtení: rui, tagu.i
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
鎮
uklidnit
Hlavní radikál: 金 (167) Radikály: Džójó: 8
Čtení: chin, shizu.meru, shizu.maru, osae, shige, jin, chika
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 19

願
žádost, prosba, přísaha, přání, naděje
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 4
Čtení: gan, nega.u, -negai, ra
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
韻
rým, elegance, tón
Hlavní radikál: 音 (180) Radikály: Džójó: 8
Čtení: in
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
瀬
peřeje, proud, bystřina, mělčiny, hejno
Hlavní radikál: 水 (85) Radikály: Džójó: 8
Čtení: rai, se, iwata, gase, shige, sei, set
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 20

懸
pozastavit, pověsit, 10 %, instalovat, záviset, konzultovat
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ken, ke, ka.keru, ka.karu
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka

Tahy: 21

顧
ohlédnout se, posoudit, zkoumat (sám sebe), otočit se
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály: Džójó: 8
Čtení: ko, kaeri.miru, taka, mi
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka