rôzne slovíčka (mix)

Počet slovíčok: 3751
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
kandži どこまでも kdekoliv, na maximum, tvrdohlavě
kandži どにち víkend, sobota a nedeľa
kandži ひゃくえん ぐらい しか もちあわせ が ない。 Mám jen něco kolem 100 jenů.
kandži あのころ v oněch dnech
kandži じょしつ odvlhčení, zbavení vlhkosti
kandži じっと nehybně, bez hnutí
kandži ふもと spodek, dolní část, úpatí (hory)
kandži よりょく zvývající síla
kandži はん lenní panství, předchůdce prefektur
kandži こども の せいちょう を よろこぶ。 Mít radost, že děti vyrůstají.
kandži こくぎ národní sport (specifický pro daný stát)
kandži にもかかわらず navzdory, přestože, nicméně
kandži クリスマスツリー vánoční strom
kandži じゅうなんな flexibilní, pružný
kandži だっぴ する svlévknout se z kůže, uniknout, vysvléci se
kandži どくへび jedovatý had
kandži むしもの jídlo vařené v páře
kandži こんい laskavost
kandži こくりつこうえん národní park
kandži あずける svěřit, uložit, dát něco do péče někomu
kandži おせいぼ dárek dávaný na konci roku
kandži ろてんぶろ venkovní onsen
kandži げんぽう odečítání
kandži じょうき pára
kandži がんそ původní