různá slovíčka (mix)

Počet slovíček: 3752
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži ほうふ spousta, hojnost, velké množství
kandži もうどうけん slepecký pes
kandži ねんきんせいかつしゃ penzista
kandži むすこ を イギリス へ りゅうがく させます。 Nechám syna studovat v Anglii.
kandži この つまみ を まわす と、おと が おおきく なります。 Pokud otočíš tím knoflíkem, zvuk se zesílí.
kandži かりょく tepelná energie
kandži さむくなりましたね。 To se nám ale ochladilo, co?
kandži もうもく (sens) blindness
kandži そうこう rousing
kandži じうた (style of) folk song
kandži ずぶぬれ úplně promoklý
kandži さん tři (číslo)
kandži なまみず nepřevařená voda
kandži たんちき detektor
kandži りょうて obě ruce, oběma rukama
kandži わたし は なす さん と なか が いい。 Mám dobrý vztah s panem Nasu.
kandži でんぴょう účtenka, stvrzenka, paragon
kandži じゅうりょう deset mincí rjó (měna ve starém Japonsku), 2. nejvyšší divize suma
kandži ししょう překážka
kandži けいしょう alarm bell, fire bell
kandži せんこう vonná tyčinka
kandži くだりざか sestup, pokles
kandži しりとり slovní fotbal
kandži とっきょ patent
kandži ぎょうかん mezi řádky